Vi som jobbar här

Vi som jobbar i Rosenkiosken är:

Linda och Janne